Privacybeleid

Nikkiholland.club erkent dat uw privacy belangrijk voor u is.

Dit privacybeleid (het “Privacybeleid”) is van toepassing op uw gebruik van www.nikkiholland.club (de “Site”), evenals op alle inhoud, diensten, producten, software en applicaties die worden aangeboden door www.nikkiholland.club (de diensten”).
Dit privacybeleid geeft een samenvatting van de privacypraktijken van nikkiholland.club en het gebruik van de informatie die nikkiholland.club verzamelt via de site en de diensten.
Houd er rekening mee dat nikkiholland.club dit privacybeleid van tijd tot tijd kan bijwerken, en u dient deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als er wijzigingen worden aangebracht, zal Nikkiholland.club gebruikers hiervan op de hoogte stellen door de datum te vermelden waarop de wijziging van het privacybeleid van kracht wordt. Als er belangrijke wijzigingen in het privacybeleid worden aangebracht, wordt dit duidelijk aangegeven op de site.

De informatie die nikkiholland.club verzamelt en gebruikt

In verband met uw toegang tot of gebruik van de Site en/of de Diensten, kan nikkiholland.club persoonlijke informatie van u vragen en/of verzamelen, waaronder: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, locatie of andere informatie (“Persoonlijke informatie”).
Door de Site of de Diensten te bezoeken of te gebruiken, accepteert u de voorwaarden van het Privacybeleid van nikkiholland.club.
Als u niet akkoord gaat met de privacypraktijken die in dit privacybeleid worden beschreven, mag u de site of diensten van nikkiholland.club niet gebruiken.

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

nikkiholland.club kan de verzamelde persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:
· het leveren, analyseren, personaliseren of verbeteren van de Site of de Services
· communiceren met u in het algemeen, inclusief het verstrekken van informatie over de Site en de Services
· nikkiholland.club in staat stellen inhoud op de site te publiceren
· ontwikkelen van nieuwe diensten
· het meten van interesse in en verbetering van de Site of de Dienst
· u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en producten of diensten van nikkiholland.club die voor u interessant kunnen zijn
· anders uw gebruikerservaring aanpassen met nikkiholland.club
· informatie van u vragen, ook via enquêtes
· oplossen van geschillen of oplossen van problemen
· het voorkomen van mogelijk verboden of illegale activiteiten
· het afdwingen van onze gebruiksvoorwaarden en/of zoals anderszins aan u beschreven op het moment van verzamelen.
We kunnen informatie over uw computer verzamelen voor systeembeheer, inclusief indien beschikbaar: uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype. Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en -patronen van onze gebruikers en identificeren geen enkele persoon.

Delen van informatie

Nikkiholland.club deelt geen persoonlijke informatie met andere bedrijven of individuen, behalve in de volgende beperkte omstandigheden:
· Wanneer we uw toestemming hebben.
· We kunnen dergelijke persoonlijke informatie verstrekken aan gelieerde bedrijven of andere vertrouwde bedrijven om namens ons persoonlijke informatie te verwerken. We eisen dat deze partijen dergelijke informatie verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid en alle andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
· Nikkiholland.club kan aanvullende informatie van u opvragen in online formulieren. Voor dergelijke formulieren moet u mogelijk contactgegevens verstrekken (zoals uw naam en postadres). Informatie die u verstrekt, kan worden gebruikt voor (zonder beperking) facturerings- en boekhouddoeleinden. Nikkiholland.club kan ook alle contactgegevens die u verstrekt gebruiken om met u te communiceren over producten of diensten.
· Nikkiholland.club kan samenwerken met andere derde partijen om specifieke goederen of diensten te leveren. Wanneer u zich registreert om informatie over dergelijke goederen of diensten te ontvangen, deelt Nikkiholland.club namen of andere contactgegevens die nodig zijn voor die derde partij om deze goederen of diensten te leveren. Nikkiholland.club geeft geen toestemming aan externe leveranciers om persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken, behalve voor het doel dat verband houdt met deze goederen of diensten.
Nikkiholland.club kan uw persoonlijke informatie vrijgeven wanneer toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van dergelijke informatie redelijkerwijs nodig is om:
· voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of afdwingbare overheidsverzoeken
· toepasselijke gebruiksvoorwaarden afdwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan
· fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, of
· beschermen tegen dreigende schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van Nikkiholland.club, haar gebruikers of het publiek, zoals vereist of toegestaan door de wet.
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar Nikkiholland.club stuurt, kunnen we die berichten bewaren om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en de Site en de Diensten te verbeteren.
Nikkiholland.club kan uw persoonlijke informatie bekendmaken en/of overdragen aan een koper of overnemer van alle of een deel van zijn activa in combinatie met de verkoop of overdracht van dergelijke activa; we zullen echter een kennisgeving op onze website plaatsen voordat persoonlijke informatie wordt overgedragen of onderworpen wordt aan een ander privacybeleid.

Sessie loggen

Wanneer u de Site of de Diensten bezoekt, kunnen de servers van Nikkiholland.club automatisch bepaalde informatie over uw gebruik van de Site en de Diensten volgen. Deze informatie kan uw browsertype en -versie, uw IP-adres, elke verwijzende URL, alle URL’s die u bezoekt vanaf de Site, en de tijd en datum geassocieerd met, en de inhoud van alle communicatie door, naar of met de Site of de diensten.
Cookies, advertenties en links naar andere websites
Wanneer u de Site gebruikt, kan er een cookie naar uw browser worden gestuurd. Een cookie is een klein tekstbestand dat door het computersysteem van een website wordt verzonden en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies zijn een veelgebruikte technologie op het web en worden gebruikt voor de functionaliteit van de site.
Als u zich bij ons registreert of als u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
U bent altijd vrij om uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd, en u kunt cookies van uw computer verwijderen. Het uitschakelen van cookies kan echter een negatief effect hebben op uw vermogen om de Site of de Services te gebruiken. Zie het “Help”-bestand van uw browser voor meer informatie over cookies.
Cookies kunnen worden gebruikt om u te herkennen en om het gebruik van de site bij te houden. Deze cookies worden op de harde schijf van uw computer opgeslagen en helpen om gebruikstrends vast te stellen, de inhoud van de website aan te passen en verdere verbeteringen te ontwikkelen. Het gebruik van cookies door adverteerders en andere derde partijen en/of gelieerde ondernemingen is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. We raden u aan dit privacybeleid te lezen.
De Site en de Diensten kunnen vensters of hyperlinks bevatten die toegang geven tot andere websites die niet gelieerd zijn aan Nikkiholland.club. Uw gebruik van een externe website of enige informatieve inhoud op een externe website is onderworpen aan en wordt beheerst door de voorwaarden en richtlijnen van die externe website.
Nikkiholland.club geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot, en zal op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor, enige inhoud, producten, diensten, software of ander materiaal beschikbaar op een externe website, zelfs als een of meer pagina’s van de externe website zijn ingelijst binnen een pagina van de site.
Nikkiholland.club is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van externe websites. Raadpleeg voor uw bescherming het privacybeleid van de respectieve externe websites.

Onze inzet voor gegevensbeveiliging

Om de gegevensbeveiliging te verbeteren en de toegang tot uw persoonlijke en zakelijke informatie te beperken, heeft Nikkiholland.club bepaalde fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we via de Site verzamelen te beschermen.
Nikkiholland.club garandeert echter niet dat de via de Site verzamelde informatie volledig beveiligd is of zal zijn tegen verduistering door hackers of andere oneerlijke of criminele activiteiten, of in het geval van een storing in computerhardware, software of een telecommunicatienetwerk .

Compromis van persoonlijke informatie

In het geval dat persoonlijke informatie in gevaar wordt gebracht als gevolg van een bekende of vermoede inbreuk op de beveiliging, zullen we onmiddellijk de personen van wie de persoonlijke informatie is gecompromitteerd op de hoogte stellen, in overeenstemming met de meldingsprocedures in dit privacybeleid, of zoals anderszins vereist door toepasselijk recht.

Meldingsprocedures

Het is het beleid van Nikkiholland.club om kennisgevingen aan onze gebruikers te verstrekken, ongeacht of dergelijke kennisgevingen wettelijk verplicht zijn of voor marketing- of andere zakelijke doeleinden zijn, aan onze gebruikers via e-mail, schriftelijke of gedrukte kennisgeving, of door opvallende plaatsing van een dergelijke kennisgeving op de Site, zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald.
Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om de vorm en de middelen voor het verstrekken van meldingen aan onze websitegebruikers te bepalen.

Verwijdering of wijziging van persoonlijke informatie

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.
We zullen u gewoonlijk informeren (voordat we uw gegevens verzamelen) als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden aan een derde partij bekend te maken.
U kunt uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactpagina.
Als u op enig moment toegang wilt krijgen tot uw persoonlijke informatie of uw persoonlijke informatie wilt laten verwijderen, bijwerken, wijzigen of aanpassen, kunt u per post of e-mail contact opnemen met Nikkiholland.club op het onderstaande adres. Er is geen vervaldatum van de persoonlijke gegevens en aankoopgeschiedenis die u verstrekt. Wanneer uw account op Nikkiholland.club wordt verwijderd, worden al uw persoonlijke gegevens en eventuele aankoopgeschiedenis automatisch verwijderd. E-mailcommunicatie wordt altijd na 30 dagen verwijderd. Accounts die gedurende 6 maanden niet zijn ingelogd of een bestelling hebben geplaatst, worden verwijderd. Alle afgeronde bestellingen worden na 6 maanden geanonimiseerd. Alle niet voltooide bestellingen worden na 15 dagen verwijderd.