Voorwaarden

1. Inleiding

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door NHfun Online Entertainment (“nikkiholland.club”). Een Eenmanszaak geregistreerd te Randstad 22-46, 1316BZ, Almere Nederland, e-mail: media@nikkiholland.club, telefoon: 0031636382486 (09:00-16:00 GMT), KvK: NL37118084, BTW-nummer: NL002096631B95. Lees deze TC aandachtig door. Deze AV annuleren en vervangen alle eerder overeengekomen voorwaarden, zelfs als deze niet uitdrukkelijk zijn ingetrokken of gewijzigd. Door u te registreren als lid of door gebruik te maken van de diensten (ongeacht of u zich als lid registreert of niet), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze TC. Als u ze niet volledig accepteert, mag u zich niet als Lid registreren en de Services niet gebruiken. Als u een consument bent, worden uw wettelijke rechten door deze overeenkomst niet aangetast.

2. Definitions

2.1 Lid een geldig geregistreerde gebruiker van de Diensten, betaald of onbetaald.
2.2 Ledeninhoud die door Leden op de website is opgenomen, uitgevoerd en gepubliceerd, inclusief video’s, foto’s, gebruikersprofielen, live webcam-inhoud, geluid en tekst.
2.3 Inhoud die door ons op de Site is gepubliceerd, uitgezonden, verzonden en gestreamd, inclusief video’s, foto’s, geluid en tekst.
2.4 Betaalde diensten alle diensten die de site ter beschikking stelt aan leden met geldige tegoeden.
2.5 Site onze website of een andere website die we van tijd tot tijd kunnen gebruiken om de Services te leveren.
2.6 Diensten de diensten die door de Site beschikbaar worden gesteld, inclusief video-inhoud en foto’s en die toegankelijk zijn vanaf meerdere platforms (inclusief de Site, SMS, MMS, WAP), al dan niet met betaling, diensten zoals de mogelijkheid voor Leden om gebruikersprofielen aan te maken , stuur berichten naar andere leden en chat via webcam.
2.7 Producten, artikelen die niet digitaal of virtueel te koop worden aangeboden op de Site.
2.8 TC deze voorwaarden.
2.9 Gebruiker betekent elke persoon die de Services gebruikt.

3. Registratie en gebruik van Diensten

3.1 U komt niet in aanmerking en mag de site niet gebruiken of een aanvraag indienen om lid te worden als u jonger bent dan 18 jaar (of ouder, afhankelijk van de wetten van waaruit u deze site momenteel bezoekt). Elke schending van deze clausule is een ernstige schending van deze overeenkomst. Leden zijn ook onderworpen aan de wetten van hun land en mogen de Site niet gebruiken als deze door dergelijke wetten als illegaal wordt beschouwd.
3.2 Bij het bestellen van een product wordt automatisch een gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt. Deze wordt verzonden naar het e-mailadres dat door de nieuwe gebruiker is opgegeven. U kunt op elk gewenst moment een profielfoto uploaden en uw contactgegevens online bijwerken.
3.3 Wij behouden ons het recht voor om bestaande leden te verwijderen bij een vermoeden van misbruik of fraude of ongeoorloofd gebruik.
3.4 U zorgt ervoor dat alle contactgegevens (bijv. e-mail, postadres, Skype, Kik, Snapchat) die u ons verstrekt juist en niet misleidend zijn en u op de hoogte houden.
3.5 De apparatuur (met inbegrip van een computer, software, telecommunicatiesystemen) die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten, is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker, evenals de telecommunicatie- of andere kosten die door het gebruik ervan worden gemaakt.
3.7 We zullen dergelijke toegangscontrolesystemen gebruiken die naar eigen goeddunken of wettelijk vereist worden geacht.
3.7 Het verwijderen van een account kan alleen per e-mail met het bij ons geregistreerde e-mailadres. Als u geen controle meer heeft over dat e-mailadres, kunt u een schriftelijk verzoek indienen per reguliere post.
3.8 Alle rechten om over diensten of producten te beschikken vervallen bij verwijdering van een account of verzoek.
3.9 Accounts die gedurende 6 maanden niet zijn ingelogd of een bestelling hebben geplaatst, worden verwijderd.
3.10 Alle afgeronde bestellingen worden na 6 maanden geanonimiseerd.
3.11 Alle niet voltooide bestellingen worden na 15 dagen verwijderd.

4. Veiligheid en beveiliging

4.1 U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elke kennelijke inbreuk op de beveiliging, zoals verlies, diefstal, misbruik of ongeoorloofde openbaarmaking, of het gebruik van een gebruikersnaam of wachtwoord. In dergelijke gevallen moet u uw wachtwoord onmiddellijk wijzigen met behulp van de Services.
4.2 De Site wordt 24 uur per dag gecontroleerd, alle bestanden inclusief .zip worden gescand op virussen en malware. We raden je altijd aan om gedownloade bestanden altijd te scannen met je persoonlijke antivirussoftware. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade in welke vorm dan ook van bestanden die buiten onze website worden aangeboden.

5. Verplichtingen van leden

5.1 U gaat ermee akkoord dat u niet:
5.1.1 de site en alle inhoud op de site te tonen aan een persoon onder de 18;
5.1.2 in verband met de Services inbreuk maken op toepasselijke wet-, regelgeving of gedragscode;
5.1.3 Ledeninhoud publiceren die de fysieke, mentale of morele ontwikkeling van minderjarigen ernstig kan schaden, obsceen of racistisch is, een persoon zonder toestemming en/of een kind of persoon onder de 18 jaar bevat, onwettig is, waarbij dieren betrokken zijn, lasterlijk is , gewelddadig, schadelijk, bedreigend, intimiderend, stalken, een inbreuk op rechten van derden zoals intellectuele eigendomsrechten of rechten op privacy en/of vertrouwelijkheid of anderszins extreme pornografie is;
5.1.4 gebruikersnamen, wachtwoord(en), activeringscode(s), Ledeninhoud of Inhoud of soortgelijke informatie die aan Leden of Gebruikers is toegewezen, openbaar maken of toegankelijk maken voor derden, of deze gebruiken voor enig ander doel dan authenticatie voor de diensten;
5.1.5 uw persoonlijke informatie, contactgegevens, telefoonnummer of e-mailadres onthullen, behalve zoals toegestaan via de Site door gebruik te maken van de Services;
5.1.6 Ledeninhoud publiceren die naar andere personen verwijst zonder hun voorafgaande toestemming te hebben verkregen;
5.1.7 Ledeninhoud of inhoud die links naar websites van derden publiceert of verzendt, inclusief maar niet beperkt tot die welke illegaal zijn of ongepaste inhoud bevatten of door een derde partij worden beheerd voor commerciële doeleinden;
5.1.8 de Services gebruiken voor commerciële, professionele of niet-privédoeleinden (inclusief reclame, werving, werving, handel, prostitutie);
5.1.9 de Diensten gebruiken voor ongewenste e-mail, spam en piramide- of soortgelijke of frauduleuze schema’s;
5.1.10 beledigende, intimiderende of bedreigende e-mail/berichten sturen naar andere gebruikers van de site, inclusief het personeel van de site en de klantenondersteuning.
5.2 U stemt ermee in om te voldoen aan alle richtlijnen of vereisten op onze Site, evenals aan elk redelijk verzoek of redelijke instructies van ons in verband met de Services.
5.3 U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongepast gedrag van lidmaatschap of schending door een ander lid of geen lid van de site.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 De handelsmerken (inclusief nikkiholland.club ™, nikkiholland.club ™), logo’s, afbeeldingen, afbeeldingen, foto’s, animaties, video’s, tekst en software die in de Services worden gebruikt, zijn het intellectuele eigendom van onze of onze partners, en uw recht op gebruik is strikt beperkt tot toegang, downloaden, afdrukken en reproduceren op alle media voor uw eigen privé, privé en niet-commercieel gebruik van de Services binnen het toepassingsgebied van deze TC. U mag deze niet opnemen, weergeven, wijzigen, kopiëren, afdrukken, verkopen, downloaden, verhuren of reverse-engineeren, behalve zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van u.
6.2 U mag geen link naar onze site plaatsen of deze geheel of gedeeltelijk opnemen op een andere externe website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
6.3 U mag de inhoud van onze site niet kopiëren of anderszins gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

7. Werking van de site en services

7.1 Om de Services te gebruiken, hebt u ook betrouwbare internettoegang nodig en moet u alle richtlijnen volgen die we van tijd tot tijd verstrekken, bijvoorbeeld benodigde hardware, software en instellingen.
7.2 We garanderen niet dat onze Services ononderbroken of foutloos zullen zijn, een bepaalde introductie of resultaat zullen bereiken, noch garanderen we de opslag van ledeninhoud, integriteit of beveiliging van gegevens. We zullen onze redelijke inspanningen doen om fouten te herstellen als ze zich voordoen. De site is niet ontworpen als de primaire plaats om materialen op te slaan; u bent verantwoordelijk voor het maken van back-ups van materiaal dat u op de site plaatst, zoals foto’s, video en tekst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van toegang tot, of verwijdering of wijziging van materiaal dat is opgenomen in enig deel van de site.
7.3 We behouden ons het recht voor om de Services op elk moment zonder kennisgeving op te schorten voor wettelijke en regelgevende doeleinden, reparatie, onderhoud, verbetering of andere technische redenen.
7.4 We behouden ons het recht voor om de Services te wijzigen, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen geen wezenlijk nadelig effect hebben op de kwaliteit van de Services.
7.5 We behouden ons het recht voor om alle of een deel van Ledeninhoud op elk moment naar eigen goeddunken te verwijderen.

8. Herroepingsrecht, uitsluiting herroepingsrecht

8.1 Door Gebruiker bestelde diensten kunnen binnen 14 dagen na het plaatsen van een bestelling worden geannuleerd. Binnen 14 dagen na uw melding zullen wij u terugbetalen.
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht.
8.2.1 Herroepingsrecht is echter niet van toepassing nadat een relevante Dienst al is gebruikt, gedownload of gestart.
8.2.2 Verzegelde producten besteld door de Gebruiker die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
8.2.3 Herroepingsrecht geldt echter niet voor artikelen die als donatie worden aangemerkt (Verlanglijstje, Virtueel cadeau, Doelen).

9. Betaling

9.1 Betaalde services zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met beschikbare fondsen. Fondsen kunnen worden verkregen via de betalingsmethoden die op onze site worden vermeld.
9.2 Prijzen zijn in euro’s, inclusief belastingen en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
9.3 Alle downloads Diensten zijn na betaling te downloaden en blijven 15 dagen beschikbaar via de Fanzone en zijn beperkt tot 10 downloads.
9.4 Een Virtueel geschenk wordt beschouwd als een schenking.
9.5 Chatdiensten worden gestart na bevestiging via de gekozen chatdienst en starten direct tenzij anders overeengekomen.
9.6 Gekochte producten worden na volledige betaling binnen 7 dagen verzonden.
9.7 Een gekocht item van de Wish List wordt beschouwd als een donatie en de beloofde foto’s worden zo snel mogelijk toegestuurd.
9.8 Donaties voor doelen die niet binnen de gestelde tijd worden bereikt, worden terugbetaald in couponcodes van de dubbele waarde van het gedoneerde bedrag met een vervaldatum van 365 dagen.

10. Beëindiging

10.1 U kunt uw registratie op elk moment beëindigen door een bericht te sturen via het contactgedeelte op onze Site. We zullen een dergelijk verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk is uitvoeren.
10.2 Onverminderd enige andere bepaling in deze overeenkomst (inclusief enig recht van ons om schadevergoeding te vorderen), kunnen wij uw registratie te allen tijde opschorten of beëindigen:
10.2.1 onmiddellijk zonder kennisgeving of terugbetaling indien naar onze redelijke mening:
10.2.1.1 u een ernstige schending van deze overeenkomst hebt begaan; of
10.2.1.2 als u Ledeninhoud plaatst in strijd met 5.1 hierboven; of
10.2.1.3 als ons systeem meerdere aanmeldingen van één account detecteert; of
10.2.1.4 als u niet voldoet aan een e-mail van ons die u zeven dagen geeft om aan deze overeenkomst te voldoen; of
10.2.1.5 als blijkt dat u probeert de resultaten van wedstrijden of wedstrijden te manipuleren; of
10.2.2 Zonder opgaaf van redenen, met een opzegtermijn van zeven dagen per e-mail, in welk geval we een pro-rata restitutie zullen geven voor het resterende Tegoed.
10.3 Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen van een eventuele schorsing/beëindiging van uw inschrijving (of bevestiging daarvan). Na een dergelijke kennisgeving mag u niet proberen om u opnieuw te registreren als lid of om onze Services te gebruiken, behalve wanneer we u informeren dat een schorsing is opgeheven.
10.4 Als we uw registratie bij ons beëindigen om de reden(en) vermeld in clausule 10.2.1, kunnen we (naar eigen goeddunken) voorkomen dat u zich opnieuw registreert als nieuw lid.

11. Wijzigingen in de TC

11.1 We kunnen deze TC op elk moment wijzigen door de herziene versie op de Site te plaatsen. Controleer de TC wanneer u de site bezoekt. U bent gebonden aan de herziene TC als u onze Services blijft gebruiken na de ingangsdatum die op de herziene TC wordt vermeld.

12. Websites van derden

12.1 Wij of derden kunnen op onze site links naar websites van derden plaatsen. U gebruikt ze op eigen risico. We beoordelen dergelijke sites niet. We bevelen dergelijke sites niet aan of onderschrijven deze, noch zijn wij verantwoordelijk voor de inhoud van die sites of goederen of diensten die daarop worden aangeboden. Als u tijdens het zoeken op onze site een website van een derde partij tegenkomt waarvan het gebruik de toepasselijke wetgeving zou schenden, moet u het gebruik van een dergelijke website onmiddellijk staken.

13. Beperking van aansprakelijkheid

13.1 Deze sectie (en elke andere clausule die onze aansprakelijkheid uitsluit of beperkt) is ook van toepassing op onze directeuren, functionarissen, werknemers, onderaannemers, agenten en gelieerde bedrijven (die deze clausule kunnen afdwingen krachtens de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999) wat ons betreft. Niets in deze overeenkomst beperkt of sluit onze aansprakelijkheid op enigerlei wijze uit voor nalatigheid die de dood of persoonlijk letsel veroorzaakt of voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of voor iets dat wettelijk niet mag worden uitgesloten of beperkt.
13.2 U moet ons een redelijke kans geven om een zaak waarvoor wij aansprakelijk zijn te verhelpen voordat u kosten maakt om de zaak zelf te verhelpen. Als u dat niet doet, zijn wij in dat geval niet aansprakelijk jegens u.
13.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan een Gebruiker veroorzaakt of bijgedragen door die Gebruiker, bijvoorbeeld door het niet naleven van deze TC.
13.4 We sluiten aansprakelijkheid van welke aard dan ook (inclusief onze eigen nalatigheid) uit met betrekking tot de Diensten voor een enkele gebeurtenis of een reeks gerelateerde gebeurtenissen.
13.5 In geen geval (inclusief onze eigen nalatigheid) zijn wij aansprakelijk voor:
13.5.1 economische verliezen (inclusief, zonder beperking, verlies van inkomsten, winst, contracten, zakelijke of verwachte besparingen);
13.5.2 verlies van goodwill of reputatie;
13.5.3 speciale, indirecte of gevolgschade; of
13.5.4 schade aan of verlies van gegevens (zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen).

14. Vrijwaring

14.1 U stemt ermee in ons (inclusief onze directeuren, functionarissen, werknemers, onderaannemers, agenten en gelieerde bedrijven) te vrijwaren van alle vorderingen en aansprakelijkheden van derden met betrekking tot uw schending van deze overeenkomst en/of uw gebruik van de Services.

15. Algemeen

15.1 Opschriften in deze overeenkomst zijn louter informatief en niet bindend. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen of vertraging bij het uitvoeren van enige verplichting onder deze overeenkomst als het verzuim of de vertraging wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en ons in verband met de Services. We kunnen alle of een deel van onze rechten of plichten onder deze overeenkomst overdragen; u mag niet doen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elk verzuim door ons om enig recht of bepaling van deze overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand ervan. Als een deel van deze overeenkomst om welke reden dan ook nietig of ineffectief wordt geacht, blijft de rest volledig van kracht. Een persoon die geen partij is bij deze overeenkomst heeft geen rechten onder de Contracten (Rechten van Derden), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze overeenkomst.

16. Wet en jurisdictie

16.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechtbanken.

17. Gegevensbescherming

17.1 Als u zich op deze site registreert, wordt u automatisch aangemeld voor het ontvangen van periodieke, actuele e-mails. Als u geen e-mails van de site of haar agenten wilt ontvangen, neem dan contact met ons op. U ontvangt automatische e-mailmeldingen wanneer er activiteit plaatsvindt op uw account. U kunt zich afmelden voor deze automatische e-mails door uw e-mailinstellingen in uw account te wijzigen.
17.2 Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Nederlandse Wet op de gegevensbescherming.